Turistinformation

Vi har öppnat en turistinformation på Pallazzot i sommar. För vissa av oss var den en nödvändighet, för någon annan en möjlighet och för ytterligare någon en obegriplig företeelse. Icke desto mindre råder det en acceptans för att vi nu har en sådan, att den finns och är en del av vår verksamhet, om än med ett oklart innehåll. Turistinformationen bestod först bara av en skylt, en bokhylla och en skjutbana. Nu bygger vi ett litet hus åt den. Huset har en lucka som kan öppnas och stängas som på en kiosk.

Idag har den fått en egen avdelning som kan fungera som multimediarum, lager och kontor. Om man går in lite snett kan man i alla fall stå där en stund. Det är inte alltid som huset behöver vara en turistinformation. Vi har behov av en telefonhytt där man kan tala ostört och ett extra utrymme för väldigt små möten och då kan turistinformationen användas. Det är inte heller så att turistinformationen måste ha med bygget att göra. Den är sin egen plattform med eller utan fysisk gestalt utifrån vilken en geografi kan undersökas. Turistinformationen finns så länge vi behöver den och sedan är den borta.

 

Tags: / / / / /


Alla