First-installation3

YMIA – G day

J lägger ut en gradient av lysrör längs kortväggen. AV har byggt en lös vägg. Den placeras liggande som en förlängning av konstruktionen i rummets motsatta ände. Ett golv eller en vägg, en scen? Ett rum som har sprängts mycket kontrollerat eller aldrig riktigt hängt ihop. Bitarna försöker höra ihop genom att befinna sig i linje med varandra och bygger ett annat rum i rummet. Utställningens retorik ligger kvar mellan pelarna i garaget och verkar inte gå att bryta upp. Inte heller samtalet mellan oss. Undersökningen av rummets funktioner blir till kampen mellan viljor som drar åt olika håll. Ingen har utgått ifrån att vi skulle vara överens, det är inget grupparbete. Ändå växer irritationen. Samtliga har ett behov av att förankra sina beslut i gruppen och lägga sig i vad de andra gör. Initiativet flyttas runt och dör. Som att den egna integriteten står på spel.

 

Alla