sahara 009

YMIA – Your mentality is alert

AV är på väg från NY för att arbeta med oss under tio dagar. Hur arbetet kommer att gestalta sig är oklart. Han har med sig några bitar, tänkta och fysiska, vi har andra. Det finns spånskivor i östtyska förhörsrummet och en utvecklad idé om att interagera med befintliga sammanhang. Det går inte att bedriva galleriverksamhet längre. Särskilt inte här. Pallazzot är en plats för metodutveckling och upprepade försök att låta disparata verksamheter bryta in i varandra. Ingenting kan vara rent eller vikt åt varken det ena eller andra. Vi måste bryta upp våra föreställningar om hur produktion fungerar.

 

Alla